Cena za stronę

Standardowa strona definiowana jest jako 1800 znaków ze spacjami; stawki za tłumaczenia na język angielski i na język polski są takie same.

Opłatę za usługę można obliczyć jeszcze przed złożeniem zamówienia, ponieważ opiera się ona na ilości znaków (ze spacjami) w tekście źródłowym. Wystarczy podzielić całość przez 1800 lub 1125, a następnie pomnożyć przez Cenę strony za wybraną usługę.

Opis Cena strony
Tłumaczenie zwykłe

Twój tekst tłumaczony jest w taki sposób, aby spełniał swoje zadanie i oddawał ducha oryginału.

Każde wykonywane przez nas tłumaczenie przechodzi niezależną korektę / redakcję wykwalifikowanego natywnego użytkownika języka.

€23.00
Tłumaczenia uwierzytelnione i certyfikowane 

Wszelkie przedkładane w urzędach dokumenty sporządzone oryginalnie w języku obcym jak np. akt urodzenia,akt małżeństwa, dyplom ukończenia uczelni i wiele innych, muszą być dla swej ważności przetłumaczone w formie uwierzytelnionej. Tego typu tłumaczenia realizowane są przez tłumaczy posiadających odpowiednie uprawnienia.

★ Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego to 1125 znaków (ze spacjami). Każdą rozpoczętą stronę liczy się jako całą.

€28.00
Tłumaczenie   ‹ mini ›

Proponujemy specjalną niską stawkę dla tłumaczeń do jednej strony. Jest ona dostępna dla wszystkich naszych klientów (obecnych i nowych), jednak dotyczy zwłaszcza studentów, którzy potrzebują tłumaczeń życiorysów, streszczeń prac dyplomowych itd.

Jest to pierwsza tego typu usługa w branży, będąca jednocześnie tradycją Tongue Typer od roku 2006. Obowiązują pewne ograniczenia; prosimy o kontakt jeśli chcesz uzyskać bliższe informacje.

€20.00
Redakcja /
Korekta

Ponieważ w cenie każdego naszego tłumaczenia zawarta jest redakcja / korekta, niniejszą usługę przewidziano z myślą o klientach, którzy chcą wprowadzić poprawki do tłumaczenia wykonanego przez inną firmę lub osobę.

Redakcja koncentruje się na treści (jasność przekazu), natomiast korekta – na aspektach formalnych (pisownia i gramatyka). Pod uwagę brany jest styl, dopasowanie do docelowej grupy odbiorców oraz cele komunikacyjne.

€12.00

 

Nie pobieramy dodatkowych opłat za:

  • formatowanie
  • teksty techniczne
  • konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie
  • zarządzanie projektem
  • zarządzanie terminologią

 

UWAGA: Teksty źródłowe w formie innej niż elektroniczna, zeskanowane strony w formacie plików graficznych lub PDF, niestandardowe specjalistyczne formaty plików oraz tłumaczenia napisów dialogowych wymagają dodatkowych opłat.

Prosimy prześlij nam dokumenty do tłumaczenia, a odeślemy dokładny kosztorys. Ceny obowiązują aż do publikacji nowego cennika.

Termin odbioru ustala się zawsze przed potwierdzeniem zamówienia

Umowy nie można porównywać z opisem produktu, a ulotki - z instrukcją obsługi. Z tego względu nie wszystkie teksty dają się przetłumaczyć czy zredagować równie szybko. Zlecenie nie zostanie przyjęte jeśli nie będziemy dysponować wystarczającą ilością czasu oraz wiedzą, które pozwoliłyby na wykonanie poprawnego i jakościowego tłumaczenia. Dlatego też odradzamy korzystanie z usług ekspresowych.

Dogodne formy płatności

Polecenie przelewu, PayPal

Gwarancja poufności

W Tongue Typer zdajemy sobie sprawę z delikatnej natury niektórych dokumentów. Na życzenie możemy zawrzeć umowę o zachowaniu poufności bądź też pracować w oparciu o Twoją standardową umowę.